Kurser

Jag började 1999 på ABF:s målarskola med Alf Wirtberg som ledare och jag går kvar hos honom fortfarande. Jag var nybörjare och osäker på min förmåga men jag växte och fann så småningom ett självförtroende i målningen och efter hand började jag testa egna sätt att måla, att bli mindre strikt och allvarlig och leka med färger mera, ha roligt. Jag var också på en veckokurs i Knappåsen vid Torsby också det med Alf Wirtberg som ledare.

2006 vågade jag söka en kurs helt på egen hand, det var Sodak som stod för kursen och Sten-Ove Dahllöf och Eva Björk som höll i den. Kursen var på Tofta gård i Stocken på Orust, väldigt fin målarmiljö.
Det var en utmaning, mer innan än under, det var givande. Det var trevligt och roligt. Senare blev det Gerlesborgsskolan 2007, det var en större utmaning och det var väldigt nervöst innan. Att jag vågade söka var ett stort steg för mig, jag var blyg och osäker inför kursen men det blev så bra, det var lärorikt och roligt och det gav mig stor behållning, miljön andades ju konst och det kändes som en bra plats att vara på. Kursen hette ”Färgernas metafysik” och leddes av Ole Ingolf Jensen. Nästa kurs, 2007, på Gerlesborgsskolan var legendaren i akvarellkretsar Arne Isaksson ledare för.

Våren 2008 gick jag min tredje kurs på Gerlesborgsskolan, den hette "Experimentell akvarell" och den passade mig som hand i handske, det är så jag tycker om att måla. Det var Lars Holm som ledde den, en i mitt tycke inspirerande och pedagogisk och bra ledare.  Juni 2008 var det dags för nästa kurs. Det var en kurs i egen ateljé där vi jobbade i ensamhet och läraren vandrade mellan oss och gav oss enskilda genomgångar där vi befann oss just då i måleriet med tips och råd. Som avslutning hade vi gemensam genomgång med alla där vi fick tillfälle att prata om det vi hade gjort.

Nedan följer en lista med de kurser jag har deltagit i:

• Kurs på ABF för Alf Wirtberg från 1999 till - 2011.

• Veckokurs för Alf Wirtberg i Torsby 2002.

• Helgkurs för SODAK 2006.

• Veckokurs på Gerlesborgsskolan 2007 för Ole Ingolf Jensen.

• Veckokurs på Gerlesborgsskolan 2007 för Arne Isaksson.

• Veckokurs på Gerlesborgsskolan februari 2008 för Lars Holm.

• Veckokurs på Gerlesborgsskolan 2008 för Peter Ojstersek.

• Helgkurs, 3 dagar, för Alf Wirtberg, fördjupning i akvarellens möjligheter, 2011 och 2012.

• Ingår i en grupp, 10-gruppen, träffas varje vecka och målar ihop.

• Helgkurs i glasfucing med Rune Johansson.

• Deltagit i en bloggkurs med Sofia Brolin år 2012

• Hyrt ateljelägenhet på Gerlesborgsskolan under somrarna 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 och 2012.

 

Delresultat från kursen

Jag på kurs på Gerlesborgsskolan

Målarkurs 2011
En bild på gång under en kurs Jag på en kurs på Gerlesborgsskolan En målarkurs år 2011